Aeroport

Vizuální koncept pro rok 2010

Naše vize pro letošní Aeroport je posunout ho až za samotnou Karmanovu hranici* a dát mu podtitul space. Vydat se ke vzdáleným horizontům vesmíru, kde se vyskytuje téměř dokonalé vakuum (tzv. vesmírné vakuum). Má se za to, že na 1 m3 je 1 atom hmoty, a to z více než 99% atom Vodíku (tzv. vodíkové plazma), v ostaních případech Helium, těžší atomy už jen velmi zřídka. Teprve v několika posledních letech, kdy byla objevena temná hmota a temná energie, bylo spočítáno, že temné hmoty vesmírný prostor obsahuje většinu (asi 85% oproti „normální“ hmotě).

* Všeobecně uznávanou vnější hranicí atmosféry je také Karmanova hranice, která se nachází ve výšce 100 km nad hladinou světového oceánu. Od této hranice se místo termínu nadmořská výška již používá termín vzdálenost od vesmírného tělesa.

Planckův čas je časový interval, který je definovaný jako doba potřebná pro překonání Planckovy délky pro foton ve vakuu. Jednotka je pojmenovaná po Maxi Planckovi. Její matematické vyjádření zní:

Planckův čas

Koncept: Macula

Aeroport 2010, Napište nám, Facebook event